Over mij Het huis Galerie Data Contact Impressum
Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor uit voort. aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook. Het linken naar met gebruikmaking van een script is niet toegestaan. Ook linken naar binnen een frame waarin onderdeel wordt van de andere pagina is niet toegestaan. Linken dienen rechtstreeks naar of een andere pagina van gemaakt te worden. In de adres (url) balk dient ten alle tijde voor te komen en geen andere url.
Dieter Kneipp

4 Noyant
50170 Macey
France

Tel.: +33 233 / 68 34 86
Mail: dieter.kneipp@wanadoo.fr